Polishögskolan

Länken öppnas i nytt fönsterLänken öppnas i nytt fönster

Välkommen till Polishögskolan

 Polisstudenter

Polishögskolan utbildar svensk polis i syfte att minska brottsligheten och öka tryggheten och rättssäkerheten i samhället. Genom utbildning och kompetensutveckling i flexibla former vill Polishögskolan bidra till att Polisen utvecklar sin förmåga att lösa sin uppgift på ett effektivt sätt.

Basen i verksamheten är grundutbildningen men Polishögskolan erbjuder också en bred och varierande vidareutbildning.

Nästa ansökningsperiod till polisutbildningen är 5-21 januari 2015. Ansökan gäller då för kursstart hösten 2015. Utbildningen finns i Umeå, Stockholm och Växjö.

För att kunna söka måste du uppfylla antagningskraven.
Läs mer om antagningskraven

Läs mer om Polishögskolan här

Filmen om PHS är upplagd på YouTube

Polishögskolan i Solna blir beställare av polisutbildning

Från och med januari 2015 kommer Södertörns högskola att börja utbilda poliser. Polisprogrammet kommer att avvecklas från Polishögskolan i Solna som blir beställare och utvärderare av polisutbildningen vid sammanlagt tre högskolor i Sverige: Linnéuniversitetet i Växjö, Umeå universitet och Södertörns högskola.

Till dig som redan studerar på Polishögskolan i Solna

Polishögskolan i Solna kommer att fortsätta utbilda poliser fram till januari 2017. Har du påbörjat din utbildning vid Polishögskolan i Solna kommer du att läsa klart hela utbildningen där.