Polishögskolan

Länken öppnas i nytt fönsterLänken öppnas i nytt fönster

Välkommen till Polishögskolan

 Polisstudenter

Polishögskolan utbildar svensk polis i syfte att minska brottsligheten och öka tryggheten och rättssäkerheten i samhället. Genom utbildning och kompetensutveckling i flexibla former vill Polishögskolan bidra till att Polisen utvecklar sin förmåga att lösa sin uppgift på ett effektivt sätt.

Basen i verksamheten är grundutbildningen men Polishögskolan erbjuder också en bred och varierande vidareutbildning.

Läs mer om Polishögskolan här

Nyheter

Fler nyheter

Filmen om PHS är upplagd på YouTube

Rekryterings- och antagningsfrågor

Under 2014 kommer Rekryteringsmyndigheten att ta över ansvaret för rekrytering av studenter till polisprogrammet. Uppdraget har tidigare legat hos Polisrekryteringen vid Rikspolisstyrelsen.

Mer information och kontaktuppgifter finns på www.polisen.se/blipolis.

Första dag för ansökan är den 28 april 2014, sista dag är den 23 maj 2014.