Polisprogrammet

Arbetet som polis är komplext - det kräver kunskap och kompetens inom många skiftande områden. Polisprogrammet ska ge dig som student de bästa verktygen för att hantera detta och förbereda dig för ett stimulerande och omväxlande yrkesliv.

Polisstudenter 2012

Utbildningen på Polishögskolan

Polisprogrammet är fem terminer långt. Utbildningen är studiemedelsberättigad och finns på tre orter: vid Polishögskolan i Solna och vid universiteten i Umeå och Växjö. Dessutom kan du läsa polisprogrammet på distans.

Termin 1 - 4 består av heltidsstudier på en av studieorterna, sedan följer en termins aspirantutbildning på en polismyndighet. När den är godkänd är du behörig att söka anställning som polis.

Mål

Polisens uppdrag att minska brottsligheten och öka tryggheten. Målet med Polisprogrammet är att du ska uppnå de kunskaper och färdigheter som gör att du på bästa sätt kan utföra polisens uppdrag i en föränderlig omvärld. Du ska självständigt och kritiskt kunna analysera och lösa problem och söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå. Efter utbildningen ska du vara lika förberedd på att bemöta allmänheten i vardagliga situationer som att utreda brott med hög rättssäkerhet.

Studiernas inriktning

Studierna är inriktade på polisens uppdrag, regelverk och metoder.

Utbildningen är problembaserad och integrerar olika kunskapsområden. En av grundtankarna är att kunskaperna ska fördjupas genom reflektion, analys och självständig granskning. Teori varvas med praktik genom övningar, färdighetsträning och fältstudier. Du ska med hjälp av kunskaperna och verktygen från utbildningen kunna göra ett tryggt och säkert jobb som polis och dessutom bidra till verksamhetens utveckling.

Frågeställningar om etik, värdegrund och bemötande är integrerade under hela utbildningstiden för att medvetandegöra och diskutera fördomar, normer och värderingar. Stor vikt läggs också vid att öka din självkännedom och att fatta välavvägda beslut i olika situationer – betydande delar av polisrollen. 

Här kan du läsa mer utbildningens innehåll termin 1-4.